Coaching

Coaching is de praktische tegenhanger van counseling. Je neemt je privé-leven of je werk onder de loep en formuleert hierbij concrete doelstellingen. Vervolgens ga je daarmee aan de slag en word je door mij op gezette tijden ondersteund.

Als coach help ik je heel concreet te krijgen wat je doelstellingen inhouden en wanneer je welke stappen gaat ondernemen. Met mijn feedback confronteer ik je met wat je doet en wat je resultaten zijn. Dat helpt je om kritisch te reflecteren. Op welke manieren en momenten moet je je houding en gedrag bijsturen om je doelen te bereiken? Vaak blijkt dat je talenten en kwaliteiten hebt die je (nog) niet optimaal onderkent en benut. Ook krijg je inzicht in beperkende gedachten en overtuigingen en hoe je die kunt ombuigen naar iets positiefs.

Enkele voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn:
  • Een volgende carri√®restap zetten
  • Moederschap en werk combineren
  • Reflecteren op de onderwijspraktijk (voor docenten)
  • Hoe presenteer ik mezelf? (verbeteren van mondelinge en schriftelijke presentatie)
Zie ook Werkwijze en Resultaten