Praktisch

Aanmelding
Je kunt je telefonisch of per mail aanmelden voor individuele of groepsbegeleiding (zie Contact). Bij aanmelding voor individuele begeleiding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Individuele begeleiding
Tijdens het intakegesprek maken we kennis, bespreken we de problematiek, wat ik voor je kan betekenen en wordt een schatting gemaakt van het benodigd aantal gesprekken. Dit intakegesprek duurt 1 ½ uur. Hierna overleggen we of we het traject starten. Soms kan het zinvol zijn je door te verwijzen naar een andere dienst- of hulpverlener. Een gemiddeld traject counseling/coaching bestaat uit 5 tot 10 consulten van 1 uur.

Tarieven individuele begeleiding
Tarieven op aanvraag. Als je een laag inkomen hebt, is het mogelijk voorafgaand aan het traject te overleggen over de betaling (gespreide betaling is mogelijk).

Vergoeding van mijn diensten door de zorgverzekeraars is (vaak) niet mogelijk. Wanneer de begeleiding is gericht op het functioneren op de werkvloer, zijn veel werkgevers bereid (een gedeelte van) de kosten op zich te nemen.

Onder de 18 jaar
Ben je tussen de 10 en 18 jaar, dan heb ik bij aanmelding, zowel met jou als met je ouder(s)/ verzorger(s) contact. Het is mogelijk dat ze een deel van het intakegesprek bijwonen om één en ander te verduidelijken en eventueel vragen te stellen. Er wordt altijd met je ouder(s)/verzorger(s) gesproken, voordat het begeleidingstraject begint. Ook tussentijds is het mogelijk dat we kort met elkaar overleggen over het verloop van het traject.

Trainingen
De Faalangstreductietraining bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur en is bedoeld voor studenten en scholieren. Het is mogelijk het aantal bijeenkomsten aan te passen. Vanzelfsprekend zal dan de duur per bijeenkomst ook worden aangepast. De trainingen starten bij een minimum van 5 deelnemers (maximaal 8). Er wordt rekening gehouden met deelnemers uit gelijke leeftijdscategorieën. De training vindt bij voorkeur op (onderwijs)locatie plaats. Voorafgaand aan een training voer ik intakegesprekken met de aangemelde deelnemers.

De Training Omgaan met Hoogsensitiviteit bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Voorafgaand aan deze training zal een intakegesprek met de deelnemers plaatsvinden. De training vindt bij voorkeur op locatie plaats.

Verdere informatie over deze trainingen en over trainingen en workshops op het gebied van kernkwaliteiten, effectief communiceren en doelen stellen is op te vragen per mail.